Kadry i płace

Biuro rachunkowe OLIMPUS Łódź oferuje:

 

Obsługa kadrowa w zakresie:

 • sporządzania dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenia pełnych akt osobowych pracowników,
 • prowadzenia całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, ewidencja urlopów),
 • sporządzania i wydawania pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia (świadectwa pracy),
 • prowadzenia i aktualizacji rejestru badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP,
 • obsługi zatrudniania osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
 • przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP oraz oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy (zapewniamy nadzór specjalisty w dziedzinie BHP).

Obsługa płacowa w zakresie:

 • naliczania wynagrodzeń wraz ze wszystkimi świadczeniami dodatkowymi dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób wykonujących umowy o dzieło lub zlecenie,
 • obliczania należności za czas choroby oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom takich jak: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, odszkodowania za wypadki przy pracy, świadczenia rehabilitacyjne, wynagrodzenia z tytułu przebywania na różnego rodzajach urlopach pracowniczych, premie i prowizje, odpłatności z tytułu polecenia wyjazdu służbowego, ryczałty samochodowe oraz inne dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników,
 • obliczania składek na ubezpieczenia pracowników, właścicieli, współwłaścicieli i przekazywania ich drogą elektroniczna do ZUS,
 • prowadzenia kart wynagrodzeń, sporządzania i składania do  Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych pracowników ( PIT-11 ),
 • sporządzania i przesyłania do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • sporządzania i przesyłania do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzania rocznych deklaracji podatkowych ( PIT-4R ),
 • sporządzania i przesłania do ZUS rocznych sprawozdań IWA,
 • sporządzania deklaracji dla PFRON oraz GUS.

 

              Biuro rachunkowe Łódź - OLIMPUS