Księgi Handlowe

Biuro rachunkowe OLIMPUS Łódź oferuje:

 

  • przygotowanie planu kont oraz całej dokumentacji zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowości,
  • ewidencjonowanie dokumentów w księgach handlowych na kontach syntetycznych i analitycznych,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych  i prawnych,
  • sporządzanie i składanie w urzędach deklaracji podatkowych,
  • kontrolę należności i zobowiązań,
  • przeliczanie różnic kursowych,
  • sporządzanie bilansów oraz rachunku zysków i strat.