Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz Przychodów Ewidencjonowanych

 Biuro księgowe Łódź OLIMPUS oferuje:

 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Przychodów Ewidencjonowanych), obejmujące w szczególności:

  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych (sprawdzanie, weryfikowanie i księgowanie),
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb wyliczeń podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie i składanie w urzędach deklaracji podatkowych,
  • kontrolę należności i zobowiązań,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
  • ewidencjonowanie dokumentacji wewnątrz - wspólnotowej.